Služby a provozní náklady související s podnájmem zahrnují zejména:

  1. Dodávky tepla, plynu, el. energie, vodného a stočného do společných prostor a do pronajatých prostor v budově.
  2. Zajištění nepřetržitého provozu technologického zařízení v budově. Periodické kontroly technického stavu stavební a technologické části budovy, dle plánu provozně-servisních činností, za účelem předcházení poruch. Předepsané periodické revize, servisní a technické prohlídky zařízení v budově. Běžná údržba zařízení budovy, tj. zejména údržba elektro, zámečnických prvků, rozvodů tepla, čerpadel, uzavíracích a regulačních armatur, kotelny, ohřívačů vody a tlakových nádob. Drobná stavební údržba objektu a zajištění potřebného údržbového materiálu a veškerých náhradních dílů potřebných pro provoz budovy včetně osvětlení.
  3. Zajištění všech činností a materiálu, které jsou nutné a potřebné pro nepřetržitou hygienu, čistotu a upravenost budovy a jejího okolí včetně odklízení a odvozu sněhu a listí. Likvidace hmyzu a jiných škůdců. Celoroční údržba zeleně v okolí budovy.
  4. Odvoz a likvidace komunálního odpadu.
  5. Přiměřená odměna za správu budovy, výdaje na operativního správce budovy a účetní.
  6. Poměrná část úhrady za srážkovou vodu související s budovou.
  7. Poměrná část úhrady za úklid příjezdové komunikace k budově.
  8. Ostatní náklady pronajímatele v souvislosti se správou a provozem budovy.