Informace pro nájemníky nebytových prostor areálu Pražská Pelhřimov

Vážení nájemníci, věříme, že se Vám v pronajatých prostorách daří provozovat své podnikatelské činnosti dle Vašich představ a k tomu si dovolujeme na této webové stránce přispět praktickými informacemi o údržbě prostor a aktualitami spojenými s Vaším pronájmem.

 

Operativní správce:

pan Jiří Kopeček, tel. + 420 773 029 014, email: jk.kopecek@seznam.cz

 

Pravidelný úklid společných prostor a toalet v budově č.p. 1947 zajišťuje:

paní Martina Balíková, tel. +420 774 420 200

 

Pravidelný úklid společných prostor a toalet v budově č.p. 1114 zajišťuje:

paní Aneta Havelková, tel. +420 703 517 122

 

Termíny úklidu:

  • Zametení a setření všech podlah a povrchů na vlhko, koberce vyprášit (chodby) - 3 x týdně,
  • Vynášení odpadků dle stavu nádob - 2 x týdně,
  • Umytí umyvadel, pisoárových mušlí a záchodů čisticími prostředky s desinfekčními a odvápňovacími účinky - 3 x týdně,
  • Umytí vstupních dveří do obou budov a odstranění případných nepovolených plakátů, letáků atd. - 1x za kalendářní čtvrtletí,
  • Omytí omyvatelných části stěn hygienického zařízení - 1 x týdně,
  • Umytí svítidel, dveří a oken včetně rámů - 2 x ročně

 

Bankovní účet pro zasílání plateb:

Veškeré platby související s pronájmem nebytových prostor sloužících k podnikání zasílejte, prosím, na bankovní účet č. 2500240464 / 2010, vedený u Fio Banka, a.s.

 

Mimosoudní řešení sporů:

Vážení nájemníci, budeme velmi rádi, pokud jakékoli případné spory s naší společností Vostry – Morava spol. s r. o. budou řešeny smírně a dohodou. V případě, že se však daný spor nepodaří urovnat přímým jednáním s naší společností, lze řešit jej rovněž mimosoudní cestou. V takovém případě je možné kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je Česká obchodní inspekce (Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, Email: adr@coi.cz, Web: adr.coi.cz).