Vážení nájemníci,

 

v souvislosti s množícími se nejasnostmi/dotazy ohledně parkovacích míst a údržby travnatých ploch v areálu Pražská 1114 a Pražská 1947 si dovolujeme upřesnit následující: 

  • veřejně přístupná účelová komunikace a venkovní prostory, které mohou být považovány za parkovací místa a náleží k budově Pražská 1114 (společně dále jen „prostory“), náleží městu Pelhřimov. Tyto prostory sice měla v minulosti v pronájmu naše společnost Vostry Real Estate & Consulting s. r. o. a mohla je poskytovat dále k podnájmu, od roku 2022 však v důsledku absence dohody s městem Pelhřimov již nejsou předmětem našeho pronájmu, daná místa tedy nepronajímáme a nezajišťujeme ani jejich údržbu.
  • užívaní veřejně přístupných účelových pozemních komunikací je dle platné právní úpravy bezplatné a město Pelhřimov (včetně jeho zaměstnanců) je povinno dodržovat právní řád České republiky.  
  • pronájem parkovacích míst ze strany naší společnosti je možný pouze na ploše před budovou Pražská 1947, jež nenáleží městu Pelhřimov.
  • venkovní zatravněné plochy náleží městu Pelhřimov, jejich údržba je tedy také přímo v kompetenci města Pelhřimov. Údržbu a/nebo čištění těchto prostor tedy nezajišťujeme  a ani nejsme oprávněni realizovat.  V případě jakýchkoliv dotazů či stížností ohledně údržby či čištění těchto ploch se, prosím, obracejte přímo na příslušné odbory města Pelhřimov.

Děkuji za pochopení,

 

JUDr. Michal Vostrý