Info pro nájemce

aktuální smlouva s městem Pelhřimovem

Aktuální znění smlouva Pelhřimov o nájmu pozemků mezi městem Pelhřimov a společností Vostrý - Morava, spol. s r.o.

aktuální smlouva s městem Pelhřimovem

rozhodnutí Rady města Pelhřimov

Vážení nájemníci,  dovoluji si Vás informovat, že Rada města Pelhřimova na své 14. řádné schůzi dne 21. 5. 2019 od 13:00 hod. projednala a bez bližšího zdůvodnění odsouhlasila navýšení ceny za užívání přístupové cesty a parkovacích míst v našem areálu na ulici Pražská v Pelhřimově o 20% proti minulému roku. Vzhledem k tomu, že předmětný bod byl projednáván a odsouhlasen bez jakéhokoliv infomování majitele či pronajímatele, nebylo v mých možnostech se k dané situaci vyjádřit a hájit zájmy nájemníků. Rada města Pelhřimov rovněž neumožnila zveřejnění důvodů a pod kladů, na základě kterých při svém rozhodování vycházela.

 

(Viz Usnesení RaMěst č. 14/18/2019/R z 21. 5. 2019 18. Pronájem pozemků v k.ú. Pelhřimov v ulici Pražská v bývalém areálu autoškoly,  http://www.mupe.cz/assets/File.ashx?id_org=11891&id_dokumenty=28320)

 

Dané rozhodnutí města Pelhřimov bude nutné zohlednit navýšením zálohy na služby, o její výši Vás budu samozřejmě individuálně informovat.

 

Za vzniklou situaci, kterou nebylo v mých silách ovlivnit, se velmi omlouvám, budu se snažit o celé o celé záležitosti získat co nejvíce informací.

 

Děkujii za pochopení

 

JUDr. Michal Vostrý 

 

rozhodnutí Rady města Pelhřimov